pro

Aktivirana glinica

  • Aktivirana glinica

    Nudimo kompletne serijske vrste glinice kako bismo udovoljili vašoj primjeni u uobičajenom plinu i sušenju, obradi PSA. Aluminijevi oksidni katalizatori kao adsorbenti za pročišćavanje proizvodnje polimera (PE), uklanjanje CS2, COS i H2S, uklanjanje HCl iz plinova, uklanjanje HCl iz tekućina od ugljikovodika, sušenje, pročišćavanje (Multibed).