pro

Reformni katalizatori

  • Reformni katalizatori

    Nudimo kompletne serijske katalizatore za kontinuiranu reformizaciju katalitičke obrade (CCR) i polu-regeneracijsku reformu katalitičke obrade (CRU) za vaše opcionalne aplikacije za dobivanje benzina i BTX ciljanih proizvoda.