pro

Studija o postupku ispiranja kiselinom katalizatora za hidroobradu na bazi Co Mo

Metodologija površine odziva (RSM) korištena je za proučavanje postupka ispiranja dušične kiseline otpadnog katalizatora hidroobrade na bazi Co Mo. Cilj ovog istraživanja bio je uvesti CO i Mo iz istrošenog katalizatora u otapalo u obliku topivog u vodi, kako bi se olakšalo naknadno pročišćavanje i oporaba, te shvatila neškodljiva obrada i iskorištavanje resursa čvrstog otpada, reakcija temperatura i omjer kruta-tekućina. Glavni čimbenici utjecaja utvrđeni su metodologijom površine odziva te je uspostavljena model jednadžbe procesnih parametara i brzine ispiranja kobalta i molibdena. U optimalnim procesnim uvjetima dobivenim modelom, stopa ispiranja kobalta iznosila je više od 96%, a ispiranja molibdena više od 97%. Pokazalo je da su optimalni parametri procesa dobiveni metodom površine odziva točni i pouzdani te da se mogu koristiti za vođenje stvarnog proizvodnog procesa


Vrijeme objavljivanja: studeni-05-2020